Utrwalanie wizerunku

Informacja o utrwalaniu wizerunku

  1. Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy informuje, iż zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu organizowanych przez siebie imprez kulturalnych za pomocą wszelkich technik audio-wizualnych i nagraniowych.

  2. Udział w wydarzeniach organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego w celach związanych z prowadzoną działalnością kulturalną, w tym w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i informacyjno-promocyjnych oraz wypełniania obowiązków prawnych ciążących na MCK.

  3. Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zapewnia, że wizerunek uczestników organizowanych przez siebie imprez kulturalnych nie będzie wykorzystywany przez w celach zarobkowych.