Zielone Strefy Kultury

284166614_1810486095816062_341170518183459632_n01

To szczególne miejsca, które powołujemy cyklicznie w ramach festiwalu Drums Fusion. Wspólnie z partnerami tworzymy wydarzenia artystyczne, których celem jest edukacja ekologiczna poprzez kulturę. Niesie to ogromne korzyści dla metropolii i dużych miast. Wskazujemy na strategiczne cele polityki środowiskowej, w tym smart cities.

Pojawianie się Zielonych Stref Kultury aktywizuje miejsca szczególnie narażone na degradację społeczną (biedniejsze dzielnice miast) i kształtowanie poczucia poczucia równości. Stwarza to warunki do tworzenia nowych enklaw społecznych o charakterze ekologicznym (poprzez tworzenie sekcji orkiestrowych w różnych dzielnicach). To pierwsze kroki do wprowadzenia do polityki miasta "nauki obywatelskiej”, czyli zaangażowania wokół spraw istotnych społecznie - temat ekologii w sposób praktyczny (m.in. poprzez zabawę), czy nauka odpowiedzialności za najbliższe otoczenie.

Wyprodukowanie przez nas wielorazowych kubków do użytku podczas wydarzeń plenerowych i inne eko gadżety są tego doskonałym przykładem. Zarazem znakomitą promocją właściwych postaw.