Akredytacja dla mediów

Regulamin akredytacyjny 

  1. Prawo do akredytacji przysługuje reprezentantom mediów: prasa, radio portal internetowy, blog, radio, TV, Agencja Fotograficzna, itp. 
  2. Akredytacja nie przysługuje przedstawicielom klubów, zespołów, sponsorów i agencji reklamowych, a ich wnioski będą automatycznie anulowane. 
  3. Akredytacje są bezpłatne a ich liczba jest ograniczona. O zasadach odbioru akredytacji zostaną Państwo poinformowani drogą mailową do dnia 24 maja. 
  4. Ważna akredytacja dziennikarska uprawnia do wejścia na tereny festiwalowe oraz korzystania ze strefy dla mediów i biura festiwalowego. 
  5. Wszystkie zasady dotyczące rejestracji imprez festiwalowych za pomocą narzędzi audiowizualnych oraz fotograficznych, zostaną przekazane akredytowanym przedstawicielom mediów oraz fotoreporterom najpóźniej w dniu danego koncertu lub wydarzenia. Jakiekolwiek naruszenia tych zasad, lub próby odstąpienia akredytacji osobom postronnym grożą cofnięciem akredytacji w trybie natychmiastowym. 
  6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmownego rozpatrzenia wniosków o akredytację, bez podawania przyczyny. 
  7. Zgłoszenia przyjmujemy do 22 maja. Warunkiem koniecznym jest wypełnienie wniosku akredytacyjnego poprzez formularz online dostępny tutaj. 

Zgłoszenia należy przesłać do 22 maja na adres e-mail: sabina.stankiewicz@mck-bydgoszcz.pl