Kultura ProNatura

Orkiestra na Dużym Rowerze

Specjalnie dla Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy na potrzeby tego nietypowego projektu muzycznego (w ramach festiwalu Drums Fusion) został skonstruowany sześcioosobowy rower.

Dziecięca Orkiestra Recyklingowa

Rytm w swojej naturalności jest zabawą dla każdego – dzięki zaangażowanym społecznie projektom realizowanym w ramach Drums Fusion łączymy wiele aspektów, do najważniejszych z nich należą: muzyka, edukacja i kreatywność.

Zielone Strefy Kultury

To szczególne miejsca, które powołujemy cyklicznie w ramach festiwalu Drums Fusion. Wspólnie z partnerami tworzymy wydarzenia artystyczne, których celem jest edukacja ekologiczna poprzez kulturę. Niesie to ogromne korzyści dla metropolii i dużych miast. Wskazujemy na strategiczne cele polityki środowiskowej, w tym smart cities.